img

Lösning-1 flödesschema för industriproduktionstorkanläggning

Industriell torkproduktionsanläggning består vanligtvis av följande utrustning:

Matningsutrustning (bandtransportör eller skruvtransportör)1Brännare (naturgas, gasol,Dieselolja etc.)1eller het blästerugn/kedjegallerugn (biobränslen)1TorktumlareUtmatningsutrustning (bandtransportör eller skruvtransportör)1Dammsamlare (cyklondammuppsamlare eller Pulse bag filter)1ID-fläkt (inducera dragfläkt)1Elstyrskåp.

Flödesdiagram-för-industriell-torkning-produktion-anläggning
Shanghai-VOSTOSUN-Flödesdiagram-av-3D-torkningsanläggning-1

Lösning 2-flödesschema över stenkrossnings- och sållningsanläggning

Kross- och siktningsanläggningen består vanligtvis av följande utrustning:

Vibrerande matare1Primär kross (Käftkross)1RullbandSekundär kross (slagkross eller konkross)1Tertiär kross (hammareKross, rullkross)1Rullband1Vibrerande skärm1 Sand MakerSandbricka1etc.

3D-Flödesdiagram-över-krossnings- och siktningsanläggning

Lösning 3-flödesschema för guldbearbetningsanläggning

Guldbearbetningsanläggningen består vanligtvis av följande utrustning:
Matare1Kross1Vibrerande skärm1Kulkvarn1Spiralklassificerare:3.1.Mixer1Flotationsmaskin1Koncentrator1Roterande torktumlare1Guldkoncentrat13.2.Spiralseparator1Skakande bord1Guldkoncentrat1 3.3.Spiralseparator1Skakande bord1Magnetisk separator1Guldkoncentrat

q123

Lösning 4 - Flödesschema för malningsanläggningen

Flödesschemat för malningsanläggningen består vanligtvis av följande utrustning:

Kross1Hinkhiss1Slipkvarn1UrladdningsanordningDammuppsamlingssystem1Elektriskt styrsystem1FärdigaProdukterFörvaringssilo1Packmaskin etc.

Lösning-4-Flödesschema-för-slipnings-kvarn-anläggning