img

Løsning-1 flytskjema for industriproduksjonstørkeanlegg

Industrielt tørkeproduksjonsanlegg består vanligvis av følgende utstyr:

Fôringsutstyr (beltetransportør eller skruetransportør)1Brenner (naturgass, LPG,Dieselolje osv.)1eller varm blastovn/kjederistovn (biomassebrensel)1TørketrommelUtmatingsutstyr (beltetransportør eller skruetransportør)1Støvsamler (syklonstøvsamler eller pulsposefilter)1ID-vifte (Induser trekkvifte)1Elektrisk styreskap.

Flytdiagram-over-industrielt-tørking-produksjonsanlegg
Shanghai-VOSTOSUN-Flowdiagram-over-3D-tørkeanlegg-1

Løsning 2-flytskjema for steinknusings- og sikteanlegg

Knuse- og sikteanlegget består vanligvis av følgende utstyr:

Vibrerende mater1Primærknuser (kjeveknuser)1TransportbåndSekundærknuser (støtknuser eller kjegleknuser)1Tertiærknuser (hammerKnuser, rulleknuser)1Transportbånd1Vibrerende skjerm1 Sand MakerSandvasker1etc.

3D-Flow-diagram-over-knusing og sikte-anlegg

Løsning 3-flytskjema for gullbehandlingsanlegg

Gullbehandlingsanlegg består vanligvis av følgende utstyr:
Mater1Knuser1Vibrerende skjerm1Kulemølle1Spiralklassifisering:3.1.Mikser1Flotasjonsmaskin1Konsentrator1Roterende tørketrommel1Gullkonsentrater13.2.Spiralseparator1Ristende bord1Gullkonsentrater1 3.3.Spiralseparator1Ristende bord1Magnetisk separator1Gullkonsentrater

q123

Løsning 4 - Flytskjema for slipeanlegget

Flytskjemaet for slipeanlegget består vanligvis av følgende utstyr:

Knuser1Bøtteheis1Slipeverk1UtladingsenhetStøvoppsamlingssystem1Elektrisk kontrollsystem1FerdigProdukterLagringssilo1Pakkemaskin, etc.

Løsning-4-Flyt-diagram-over-slipe-mølle-anlegg