img
 • Popeth y mae angen i chi ei wybod am y felin malu

  Popeth y mae angen i chi ei wybod am y felin malu

  Mae melin malu yn beiriant sy'n defnyddio tiwb silindrog cylchdroi, a elwir yn siambr malu, sy'n cael ei lenwi'n rhannol â chyfryngau malu fel peli dur, peli ceramig, neu wialen.Mae'r deunydd sydd i'w falu yn cael ei fwydo i'r siambr malu, ac wrth i'r siambr gylchdroi, mae'r grindin ...
  Darllen mwy
 • Sychwr drwm offer sychu diwydiannol

  Sychwr drwm offer sychu diwydiannol

  Mae sychwr drwm yn fath o offer sychu diwydiannol sy'n defnyddio drwm cylchdroi i sychu gwlyb materials.The drwm, a elwir hefyd yn sychwr silindr, yn cael ei gynhesu, naill ai gan stêm neu aer poeth, ac mae'r deunyddiau gwlyb yn cael eu bwydo i un pen y drwm.Wrth i'r drwm gylchdroi, mae'r deunyddiau gwlyb yn cael eu codi ...
  Darllen mwy
 • Sychwr Tywod

  Mae peiriant torri dŵr tywod, peiriant torri dŵr tywod melyn a pheiriant torri dŵr tywod Afon Melyn yn fath o offer sychu gyda llwyth gwaith mawr, gallu prosesu mawr, gweithrediad dibynadwy, addasrwydd cryf a gallu prosesu mawr.Mae peiriant gwydr tywod yn gyffredinol ...
  Darllen mwy
 • Dadansoddiad rhagolygon buddsoddiad o sychwr diwydiannol

  Er mwyn diwallu anghenion datblygu'r diwydiant yn well, mae cynhyrchion gwahanol weithgynhyrchwyr sychwyr yn cael eu diweddaru'n gyflym.Mae'r sychwr diwydiannol yn ddeallus, mae ganddo lefel uchel o awtomeiddio, ac mae'n fwy arbed ynni ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.Bydd yr erthygl hon yn dadansoddi'r d...
  Darllen mwy
 • Cyflwyniad Byr o'r broses gynhyrchu gyfan o fwrdd gypswm

  Cyflwyniad Byr o'r broses gynhyrchu gyfan o fwrdd gypswm

  Mae'r broses gynhyrchu gyfan o fwrdd gypswm yn broses gymharol gymhleth.Gellir rhannu'r prif gamau yn y meysydd mawr canlynol: ardal galchynnu powdr gypswm, ardal ychwanegu sych, ardal ychwanegu gwlyb, ardal gymysgu, ardal ffurfio, ardal cyllell, sychu yn ...
  Darllen mwy
 • Gosodiad ar gyfer llinell gynhyrchu Bwrdd Gypswm yn y Weriniaeth Ddominicaidd

   
  Darllen mwy
 • Gosodiad ar gyfer y llinell Cynhyrchu Powdwr Gypswm yn y Weriniaeth Ddominicaidd

  Darllen mwy
 • Cyflwyno Gwaith Malwr Symudol

  Cyflwyno Gwaith Malwr Symudol

  Cyflwyniad Cyfeirir yn aml at fathrwyr symudol fel “gweithfeydd mathru symudol”.Maent yn beiriannau mathru ar drac neu ar olwynion a all, diolch i'w symudedd, gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau gweithredu - tra'n cynnwys...
  Darllen mwy
 • Cyflwyno Melin Bêl

  Cyflwyno Melin Bêl

  Mae melin bêl yn fath o grinder a ddefnyddir i falu neu gyfuno deunyddiau i'w defnyddio mewn prosesau gwisgo mwynau, paent, pyrotechneg, cerameg, a sintro laser dethol.Mae'n gweithio ar yr egwyddor o effaith ac athreulio: lleihau maint yn cael ei wneud gan effaith fel y ...
  Darllen mwy
 • Cyflwyno Sychwr Rotari

  Cyflwyno Sychwr Rotari

  Mae sychwr cylchdro yn fath o sychwr diwydiannol a ddefnyddir i leihau neu leihau cynnwys lleithder y deunydd y mae'n ei drin trwy ddod ag ef i gysylltiad â nwy wedi'i gynhesu.Mae'r sychwr yn cynnwys silindr cylchdroi ("drwm" neu "gragen"), mecanwaith gyrru, a ...
  Darllen mwy